Simple-NL

65,000 تومان
ماهانه

هاست ساده !
حجم ذخیره سازی 2 گیگابایت فضای NVMe
تعداد سایت قابل راه اندازی 1 عدد
رم اختصاصی 1 گیگابایت رم به هر اکانت سی پنل اختصاص داده می شود .
سی پی یو اختصاصی 1 هسته
ترافیک مصرفی وب سایت نامحدود میتوانید ترافیک داشته باشید !
موقعیت سرور سایت شما هلند
اینترنت سرور سایت شما ده گیگابیت بر ثانیه
ابزار های پیشرفته برای برنامه نویسان این پلان این قابلیت را دارد .

Professional-NL

95,000 تومان
ماهانه

هاست حرفه ای!
حجم ذخیره سازی 5 گیگابایت فضای NVMe
تعداد سایت قابل راه اندازی 1 عدد
رم اختصاصی 1 گیگابایت رم به هر اکانت سی پنل اختصاص داده می شود .
سی پی یو اختصاصی 1 هسته
ترافیک مصرفی وب سایت نامحدود میتوانید ترافیک داشته باشید !
موقعیت سرور سایت شما هلند
اینترنت سرور سایت شما ده گیگابیت بر ثانیه
ابزار های پیشرفته برای برنامه نویسان این پلان این قابلیت را دارد .

Special-NL

125,000 تومان
ماهانه

هاست ویژه!
حجم ذخیره سازی 8 گیگابایت فضای NVMe
تعداد سایت قابل راه اندازی 1 عدد
رم اختصاصی 1 گیگابایت رم به هر اکانت سی پنل اختصاص داده می شود .
سی پی یو اختصاصی 1 هسته
ترافیک مصرفی وب سایت نامحدود میتوانید ترافیک داشته باشید !
موقعیت سرور سایت شما هلند
اینترنت سرور سایت شما ده گیگابیت بر ثانیه
ابزار های پیشرفته برای برنامه نویسان این پلان این قابلیت را دارد .

Simple-IR

65,000 تومان
ماهانه

هاست ساده !
حجم ذخیره سازی 2 گیگابایت فضای NVMe
تعداد سایت قابل راه اندازی 1 عدد
رم اختصاصی 1 گیگابایت رم به هر اکانت سی پنل اختصاص داده می شود .
سی پی یو اختصاصی 1 هسته
ترافیک مصرفی وب سایت نامحدود میتوانید ترافیک داشته باشید !
موقعیت سرور سایت شما ایران
اینترنت سرور سایت شما ده گیگابیت بر ثانیه
ابزار های پیشرفته برای برنامه نویسان این پلان این قابلیت را دارد .

Professional-IR

95,000 تومان
ماهانه

هاست حرفه ای!
حجم ذخیره سازی 5 گیگابایت فضای NVMe
تعداد سایت قابل راه اندازی 1 عدد
رم اختصاصی 1 گیگابایت رم به هر اکانت سی پنل اختصاص داده می شود .
سی پی یو اختصاصی 1 هسته
ترافیک مصرفی وب سایت نامحدود میتوانید ترافیک داشته باشید !
موقعیت سرور سایت شما ایران
اینترنت سرور سایت شما ده گیگابیت بر ثانیه
ابزار های پیشرفته برای برنامه نویسان این پلان این قابلیت را دارد .

Special-IR

125,000 تومان
ماهانه

هاست ویژه!
حجم ذخیره سازی 8 گیگابایت فضای NVMe
تعداد سایت قابل راه اندازی 1 عدد
رم اختصاصی 1 گیگابایت رم به هر اکانت سی پنل اختصاص داده می شود .
سی پی یو اختصاصی 1 هسته
ترافیک مصرفی وب سایت نامحدود میتوانید ترافیک داشته باشید !
موقعیت سرور سایت شما ایران
اینترنت سرور سایت شما ده گیگابیت بر ثانیه
ابزار های پیشرفته برای برنامه نویسان این پلان این قابلیت را دارد .